Rechtsgebieden

Mr. R.G. Groen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:
 
– Algemene praktijk;
 
– Personen- en Familierecht;
 
– Sociaal-zekerheidsrecht.
 
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. 
 
 

Personen- en familierecht
 
Dit rechtsgebied omvat zaken als echtscheiding, alimentatie, gezag/voogdij over minderjarigen, omgangsregelingen, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding, ontkenning vaderschap, adoptie, naamswijziging. In veel van bovenstaande gevallen spelen emoties een grote rol. Mr. Groen kan u helpen om u juridisch goed bij te staan. Mr. Groen neemt daarbij zeker de tijd voor u. 
 
 
Sociaal Zekerheidsrecht

Nederland kent een uitgebreid stelsel van wetten en maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid. Dit rechtsgebied omvat de regeling van rechten en plichten van werkgevers, werknemers en zelfstandigen op het gebied van onder andere ziekte/arbeidsongeschiktheid (Zw, WAO, WIA), werkloosheid (WW),  kinderbijslag (AKW). Onder de sociale voorzieningen vallen de voorzieningen die ook voor niet werknemers gelden, zoals de Wet Werk en Bijstand. Problemen met de bijstandsuitkering komen vaak voor. In een dergelijke situatie dient u met spoed contact op te nemen. Heeft u problemen met een uitkering of krijgt u bijvoorbeeld brieven van UWV, SVB of van een gemeente (burgemeester en wethouders) die u niet begrijpt; laat het dan niet liggen en neem met spoed contact op. Als u het niet eens bent met een overheidsbeslissing, of een conflict heeft met een overheidsinstantie,
kunt u dit probleem voorleggen aan mr. Groen. In een eerste gesprek kan hij dan samen met u bepalen welk pad er het beste bewandeld kan worden.