Werkwijze

Heeft u een probleem maar weet u niet precies hoe u dat probleem moet benoemen of aanpakken? Heeft u een steuntje in de rug nodig bij de beoordeling van een ingeslagen weg? Of wilt u gewoon eerst iets meer weten over uw advocaat voordat u cliënt wordt?
 
Voor dergelijke situaties kent mr. R.G. Groen het gratis kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek wordt het probleem globaal beoordeeld. Vervolgens wordt bepaald of hij u kan bijstaan, of dat hij u kan doorverwijzen naar een derde. Tijdens het kennismakingsgesprek worden door mr. Groen geen inhoudelijke adviezen verstrekt.
 
Indien mr. Groen u kan bijstaan, kunt u er van uit gaan dat daarna een serieuze inschatting wordt gemaakt van uw kansen in een eventueel juridisch geschil en een eventuele procedure.
 
Bij aanvaarding van uw opdracht, wordt de opdracht schriftelijk door mr. Groen aanvaard en worden de gemaakte afspraken schriftelijk aan u bevestigd.
 
Mr. R.G. Groen is bereikbaar per telefoon, fax en e-mail. Inkomende telefoongesprekken worden in beginsel direct beantwoord. Indien mr. Groen verhinderd is, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. Indien er tijdens kantooruren sprake is van dringende spoed, kunt u aan de telefoondienst van mr. Groen vragen om direct met hem te worden doorverbonden.
 
Als cliënt staat u en staan uw belangen centraal. Niet alleen zijn uw verhaal en uw stukken het uitgangspunt van de opbouw van een dossier, ook bent uzelf van groot belang in de voortgang van de zaak. Vaak wordt van u actie of informatie verwacht. Mr. Groen zal u mededelen welke actie of informatie hij van u verwacht. Hij vindt het in het belang van de cliënt dat de cliënt daar dan snel en volledig op reageert.
 
Verder is het juridische woordgebruik soms moeilijk te begrijpen. Wanneer u iets niet begrijpt, neem dan vooral contact op en blijf niet met vragen zitten!
 
Wanneer stukken of correspondentie binnen komen of het kantoor verlaten, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. In principe wordt uw akkoord gevraagd voordat processtukken worden ingediend bij de betreffende instantie(s), tenzij onverwijlde spoed vereist is. Indien u stukken aanlevert, levert u ze dan in kopie aan zodat u de originelen zelf kunt bewaren.
 
Indien u onverhoopt niet tevreden zou zijn met de werkwijze van, of de behandeling door mr. Groen, geef dat dan aan hem aan. Hij is in zo’n geval altijd bereid tot een open gesprek met u. Mocht u er met mr. Groen niet uitkomen, dan is het voor u goed om te weten dat hij is aangesloten bij de geschillencommissie advocatuur. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u uw eventuele klacht op een eenvoudige wijze door een derde kunt laten beoordelen.