Tarief

U krijgt vanzelfsprekend, vóórdat u de opdracht aan mr. Groen verstrekt, informatie over uw eventuele rechten op grond van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging), de te verwachten kosten en de wijze van declareren.
 
In geval niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand wordt gewerkt, declareert mr. Groen, in beginsel, op basis van een uurtarief van € 195,--. Dit uurtarief is exclusief de BTW van 21% en exclusief verschotten (kosten die de advocaat eventueel aan derden moet betalen; zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor uittreksels uit diverse registers).
 
Overigens zijn andere prijsafspraken dan voornoemd uurtarief ook bespreekbaar.
 
Het tarief wordt u ook vooraf medegedeeld en er wordt voor zover mogelijk een inschatting gemaakt van de kosten.
 
In beginsel wordt u voor de aanvang van de werkzaamheden een voorschotnota gestuurd, na afloop van de dienstverlening ontvangt u een eindafrekening.
 
Zit u in een financieel moeilijke situatie? Zeg dat dan tegen mr. Groen. Hij is altijd bereid om met u mee te denken om tot goede afspraken te komen.