Waarneming

In geval van ziekte, ontstentenis of belet van Mr. R.G. Groen, langer durende dan één werkdag, wordt zijn praktijk waargenomen door de advocaat:

 

Mr. M.L.M. Klinkhamer

Koninginnegracht 19

2514 AB  Den Haag

 

telefoon:

070 891 5444

06 559 12 386

 

e-mail:

info@legal2people.nl